Home

Autor knih a příběhů

Mysterium zrození, Pavel Ziegler – Vypravěč, Klíč k vědomí a Cesta Poutníkova…

jsou knihy, které píši svým osobitým způsobem tak, abych hovořil k celistvému Člověku, ke všem jeho součástem, tj. k hmotnému tělu, duši i duchu. Svým obsahem mé knihy tedy oslovují čtenáře komplexně – čtenář může číst rozumem, cítit duší či vnímat duchem. Uslyší-li a uvidí-li, jistě odhalí oponu či zvedne tíživou mlhu a zří pravdivý svět. To v lásce přeji každému z nás.

více...

Průvodce

Vyrovnanost – Harmonie – Sebevědomí – Sebejistota

Osobní vyrovnanost, harmonie, sebevědomí i sebejistota je cílem nejednoho člověka. Během svého života si člověk vystaví stavby, které se nečekaně otřesou či zboří. Pokud se tak děje, je dobré udělat řádnou revizi a zjistit, co je vpravdě vystavěno a jaké jsou základy. Potom se lze rozhodnout, zda ve stavbě pokračovat, nebo provézt plánovanou demolici a vystavět stavbu novou na pevných základech. V poradnách v Praze, Brně a Bratislavě ukazuji cestu k vyrovnanosti – harmonii – sebevědomí – sebejistotě.

Více...

Učitel

Své zkušenosti předávám v učení “Cesta Poutníkova”

Cesta poutníkova je cestou vědomého vývoje člověka. Každý člověk by měl znát sám sebe a prostředí ve kterém se skutečně pohybuje. Pracuje-li na sobě (zabývá-li se sebou) pečlivě cvičí a trénuje své schopnosti. Opakováním získává sebevědomí, zážitky, sebejistotu. Vývoj – rozvoj – vzdělání lze odložit na později, o to delší je pak cesta. “Cesta Poutníkova” je efektivní učení k odhalení vědomí a existence. Učení je vhodné pro každého zájemce o osobní vzdělání, sebe-rozvoj, sebe-vědomí, esoteriku, symboly, mystiku příběhů, a hlavně o vlastní vědomí.

Více...

Vypravěč příběhů

 

Vyprávím, oprašuji a osvětluji, staré i nové příběhy, pohádky, legendy i fakta…

Příběhy a pohádky obsahují moudrost a poučení našich předků. Obsahují však i další sdělení, které jsou patrné až v momentě, kdy člověk získal zkušenost. Slouží k ověření “správnosti” cesty po které člověk jde. Právě tato sdělení osvětluji, neboť věřím, že existuje určitá míra přenositelnosti informací a není nutné “šahat do ohně” pro znalost, že oheň pálí. U pohádek či příběhů vždy platí, že sdělení slyší jen ten, kdo je připraven. Je-li posluchač mého vyprávění pozorný, může ušetřit čas, sílu nebo se dokonce vyvarovat utrpení.

Více...
#autor knih

Autor knih

Zrození knihy je magický okamžik, stejně jako každé zrození. Jsem moc rád, že tyto okamžiky zrodu žiji. Stal jsem se již hrdým otcem dvou knih – Mysterium zrození a Vypravěč, dopisuji třetí úžasnou knihu s názvem Mysterium života – Klíč k vědomí a moc se těším na její vydání do hrumotné formy. No a aby toho nebylo málo, v plánu mám Mysterium pohádek, Mystický slovník, Koncentraci a hlavně Cestu Poutníkovu.
#duchovní průvodce

Duchovní průvodce

Jsem člověkem, který v životě ušel mnoho cest, proto sám sebe nazývám Poutníkem. Některé cesty jsou přínosné, jiné poučné a další slepé. Stále chodím po nových cestách a občas projdu i cestu starší, abych si ji zopakoval pro vědění. Díky chybám i odvaze vešel jsem i do temných údolí, vyšel jsem však poučen. Nabízím se zažitou znalostí provázet bezpečně a efektivně po cestách duševních i duchovních.
#studijní skupiny

Duchovní učitel

Od počátku věků existuje starobylá nauka předávaná zasvěcenými skrze symboly, rituály i vyprávění. Říká se o ni, že je tajná, je však tajů-plná, nikoli tajná, neb každý má tuto starobylou nauku před očima… Vytvořil jsem studijní program “Cesta Poutníkova” určený pro každého. Každému kdo chce samostatně vidět a slyšet předávám učební látku tak, aby docházelo k efektivní progresi vnímání v krátkém čase.
#Vypravěč příběhů

Vypravěč příběhů

Lidé si odnepaměti předávají moudrost bytí z generace na generaci způsobem, který překonává moc smrti a zapomnění. Nejdříve je předáno sdělení v písních, rytmických zvucích a tancích, časem v povídkách, příbězích, legendách a pohádkách.  Moudrost předků je tedy ukrytá ve zvucích, pohybu a slovech příběhů.  Příběh sám, není faktem, zákonem ani principem, přesto svým obsahem odhaluje moudrost věků.
Cesta Poutníkova
Člověk se čas od času podívá večer na oblohu, pozoruje hvězdy a jejich vlivem si uvědomuje velikost, pohyb i nekonečnost prostoru. Pohyb hvězd po obloze připomíná pouť a snad proto staří Řekové pojmenovali hvězdy planétés – putující hvězdy – poutníci. I člověk se pohybuje v nekonečném prostoru a putuje od jedné události ke druhé. V genesi každého člověka je zakódován vznik i průběh – tedy začátek a cesta…

Staň se vědomým poutníkem…

Existuje cesta od lidí k “Člověku s poznáním dobrého a zlého”. Lze tedy říci, že cesta začíná v hromadném životě společenství a vede k individualitě. Individualita však není koncem, je jen prvním ze tří cílů. Vydejte se se mnou na Cestu Poutníkovu a pokračujme společně cestou Královskou až k vlastnímu trůnu, který je Člověku darován.

Přečtěte si na Blogu

Novodobí bohové

Ne člověk nýbrž bohové vládnou světu a lidé jsou ti, kteří jim dávají sílu a moc. V tomto článku se zamýšlím nad tvorbou a uctívání novodobých bohů. Tvoříme nové Bohy, nebo vládnou stále ti samí?

Setkání v Bratislavě – 29.11.2017

Přijďte si povídat s Pavlem o příbězích, životě, vědomí… do Bratislavy. Přijďte naslouchat vyprávění, které s citem rezonuje v prostoru a čase, aby příběhy, mysteria i systémy byly vystaveny světlu pro oko diváka a jasnému tónu pro ucho posluchače.

Neformální setkání – Brno 20.9.2017

Pojďte se setkat v Brně na Kraví hoře, kde budu rozjímat a cvičit koncentrované uznávání. Prostor je veřejný, stejně jako je veřejné vše, co budu v určitý okamžik na určeném místě provádět. Přijďte si podle své chuti při-sednout, při-stoupnout, lehnout a užívat si své bytí, cvičit uznávání, sebevědomí či jakkoli rozjímat, být, žít...

Droga jménem Uznání!

Dlouho jsem zařazoval alkohol, cigarety, marihuanu, kokain, heroin a další psychotropní látky k nejvíce rozšířeným a nebezpečným drogám v lidské společnosti. Ve své duchovní, terapeutické i v konzultační praxi jsem však poznal, že jednou z nejzákeřnějších a nejvíce nebezpečných drog je UZNÁNÍ. Uznání je konzumováno, prodáváno, slibováno závislým i distribuováno stejně jako ostatní drogy. Její nebezpečnost tkví...
Pavel Ziegler - Uvědomit si sebe

Poskytuji službu

Jsem lidský průvodce po duševních a duchovních cestách, sloužící pocestným najít sama sebe. V lidském světě lze dosáhnout mnoha úspěchů – vyhrát závod či turnaj, získat titul, majetek, postavení, být obdivován davem. V lidském světě lze dosáhnout i opaku – prohrát závod či turnaj, nedostudovat, nemít žádný majetek, postavení a nebýt obdivován. Z tohoto pohledu jako by byly dva druhy lidí – úspěšní a neúspěšní. To je však jen zdání.

Uvědomit si sebe

Dříve či později se (úspěšný i neúspěšný člověk) ocitne v okamžiku uvědomění si prázdného místa v těle, volající po celistvosti. Úspěšný i neúspěšný jsou na tom stejně! Je předurčeno, aby člověk poznal člověka! To znamená, že je dáno, aby každý z nás poznal sám sebe! Právě k takovému poznání sloužím.

Konzultace
Konzultace slouží k získání odpovědí a informací, přispívajících ke zlepšení schopností vidění, uvědomění a učení se samostatného vnímání. V přátelském rozhovoru je možné osvětlit odpovědi na otázky, které již dlouho hledáte.
Terapie
Poskytuji plnohodnotný dlouhodobý servis k pochopení vlastní identity, přirozeného postavení, utřídění myšlenek a vnímaných pocitů. Společným cílem je duševní a duchovní vyrovnanost, zdravá a pravdivá sebedůvěra i sebejistota.
Individuální studium
Osobní a intenzivní studium je velmi efektivní, zaručuje patřičnou energetickou vyváženost i časoprostorovou flexibilitu. Individuální studium je obsahově výjimečné – exklusivní pro svou dimenzionální náročnost.
Osobnostní audit
Člověk je nastaven na určitý fyzický, duševní i duchovní výkon. Fyzickou a psychickou připravenost lze testovat standardizovanými postupy. Duševní a duchovní potenciál však přístroje ani systém nezměří.
Obchodní konzultace
Rád ukáži své vlastní zkušenosti z podnikání a nasměruji vaše obchodní i osobní strategie efektivním směrem ke splnění pravdivých potřeb. Ukáži vám pravdu o vašich podnikatelských či obchodních krocích, záměrech i partnerech.
Studijní skupiny
Staňte se adeptem učení Cesta Poutníkova. Projděte postupně, vědomě a společně po třech zemích až k osobnímu vědění pravdy. Osobní zkušenost je nenahraditelná, proto nezbývá než se vydat na cestu. Můžete jít se mnou…
Nezapomeňte mi napsat – staňte se i vy inspirátorem nových článků, knižních kapitol, případně videa či zvukových nahrávek. Napište mi, co vás zajímá, co vás trápí, co vás baví… Velmi děkuji za zpětnou vazbu
Recenze

Zuzana Odmalička sa mi pri pohľade na hviezdnatú oblohu vynárajú otázky ohľadom ľudskej existencie. Kniha Mystérium zrodenia odhaľuje obrovské tajomstvá týkajúce sa práve tohto. Je len na čitateľovi a úrovni jeho vedomia, do akej miery zostanú tajomstvá tajomstvami, prípadne sa premenia na odpovede. Je naozaj osožné si knihu čítať pomaly a viackrát. Veľmi ju odporúčam a už sa neviem dočkať ďalších od tohto autora.

Lenka Dobrý den Pavle, dík za Mysterium zrození. Tak dlouho na mě ten název vyskakoval, že mi bylo jasné, že pokud ji nebudu mít, stane se to mou noční můrou :). Na straně 20 nastoupil AHA efekt a dosud mě neopustil. A byť pro mě naučení se jakéhokoliv textu byl problém, ty tři řádky začínající slovy ,,Není mládí, není stáří….,, se mi usídlily v mysli a ne a ne mě opustit. Netušila jsem, že Otec i Syn mají smysl pro humor, ironii a nadsázku. Takže začínám pro okolí vypadat jako blázen, culím se bez vnější příčiny, občas vyprsknu smíchy…. No, myslím že i setkání s Vámi musí být zážitek 🙂 . V mé současné finanční situaci neuskutečnitelný, ale to přijde, pokud to přijít má. Děkuju. L.

Nati Pán Ziegler, ta kniha je jedinečná,..prečítala som ju a bude patriť medzi skvosty v mojej zbierke, takže ďakujem za také niečo nové, originálne a pútavé a prajem si, aby takých kníh bolo ešte viac, pretože tu Vašu si určite prečítam znovu. Takže-veľká vďaka Vám.

Hradčany

Poradna Hradčany

Praha

Poradna Praha

Bratislava

Poradna Bratislava
Poradny:

Hradčany

Poradna Hradčany

Praha

Poradna Praha

Bratislava

Poradna Bratislava
Kontaktní informace
Poradna Praha Na Příkopě info@pavelziegler.cz