Vypravěč

Pavel Ziegler – Vypravěč
Jeden moudrý člověk, před dvěma tisíci lety vyprávěl těm kdo slyší příběh, který souvisí s tvoji otázkou. „Proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.“ Rád bych připomenul, že jsme se všichni zrodili do hmoty – hrubohmotné i jemnohmotné, a používáme ji každý den. Hrubohmotné je naše tělo, zeď, stůl, oblečení atd., jemnohmotné kupříkladu myšlenky, pocity, sny či vyřčená slova. Ne každý si uvědomuje, že s každým vyřčeným slovem zároveň manipuluje nejen s jemnohmotným světem. Vše je lidem dáno, aby si uvědomili, jací ve skutečnosti jsou, a že hrubohmotná i jemnohmotná část je nedílnou součástí celku. Abychom k tomuto poznání dospěli v praxi, měli bychom se učit všímat si, kdy jsme nespokojeni. Nepotřebujeme uzavírat se do klášterů, to by bylo příliš jednoduché. Cesta právě vede od nejjednoduššího ke složitému. To je ona Cesta Poutníkova.
Rukopis je v nakladatelství a doufám, že již brzy projde všemi kroky….
#Otázky

Otázky

Kniha Pavel Ziegler – Vypravěč je archivem různorodých otázek a dopovědí. Autor odpovídá jednotlivým redaktorům Milanu Vidlákovi, Janě Šlégrové, Kataríně Koledzaiove a Kateřině Schleifer na velké množství témat.
#Odhalení

Odpovědi

V knize zaznívá pestrá škála tónů, které mohou rozechvět skrytě navázané struny čtenáře. Uslyší-li čtenář jedinečný tón, rozezní se přímo nebeská melodie v celém stvoření. V knize Pavel Ziegler – Vypravěč odehrává se nejeden příběh, který ve vědomí čtenáře může vysvitnout jako maják pro další cestu.
#Symbolika

Symbolika

Plány jsou již nakresleny, je jen na čtenáři jak se v plánech vyzná. Některé obrazce nebudou ihned zřejmé, je třeba koloběhu, aby se odkryla geometrie stvořeného. Autor v knize Pavel Ziegler – Vypravěč mimo jiné popisuje plány Zimního slunovratu, Vánoc, Velikonoc i cyklistického areálu při jízdě životem.
#Mysterium

Mysterium

Nic není skryto, aby nemohlo být odhaleno. Je úkolem autorovým osvětlovat tajemství. Nakolik se mu osvětlování v knize Pavel Ziegler – Vypravěč podařilo, zváží čtenář sám, neb každé oko si nejprve musí na světlo přivyknout. V knize jsou mysteria pohádek, příběhů i systémů vystaveny doslova na jevišti pro oko diváka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *