Studijní skupiny

Studijní skupiny

Studijní skupiny

Studijní skupiny učení “Cesta poutníkova” jsou určeny lidem – adeptům, kteří se rozhodli vydat se na duchovní stezku. Tj. rozhodli se zabývat se intenzivně sebou – svým osobním rozvojem. Jak už sám název napovídá, jde o studium, tj. o učení (vzdělávání se) ve skupině podobně zaměřených lidí. Od adeptů je očekávaná osobní iniciativa a nasazení k vlastnímu vzdělání a sebe poznání. Individuální adept prací na sobě ve skupině získá podnět ke svému rozvoji, stejně jako k celkovému rozvoji studijní skupiny přispěje on sám.
Učení ve skupině probíhá intenzivně, dílem individuálně, dílem skupinově s plnou podporou mentora. Není však třeba mít obavy z náročnosti, neb látka je vysvětlovaná až do okamžiku pochopení či uvědomění si. Rozvoj celé skupiny probíhá postupně, dokud každý jeden účastník nezná přednesenou úroveň nauky. Tento způsob výuky má výhodu v detailním vysvětlení každého jednoho adeptova kroku. Zájemcům o individuální intenzivní studium nabízím soukromé lekce.

Cesta poutníkova

Od počátku věků existuje starobylá nauka předávaná zasvěcenými skrze symboly, rituály a vyprávění. Říká se o ni, že je tajná, je však tajů-plná nikoli tajná, neb každý ji má před očima a v pravdě jde jen o to, jestli adept umí vidět, slyšet a číst.
Učení bývá zdánlivě skryto v prostoru a právě vnímání tohoto prostoru je prvním krokem poutníkovým, aby mohl zahájit učení. Prvním krokem vzniká Cesta poutníkova.
Cesta poutníkova je cestou vědomého putování, tj. vědomého vzdělávání se. Ve studijních skupinách se adepti učí vidět, slyšet a číst, co je zdánlivě skryto, měřit i vážit viditelné a kráčet samostatnými kroky po cestě poutníkově. (viz článek Cesta poutníkova)

Přehled pro studijní skupiny:

Studijní skupina je složena minimálně ze 6-ti a maximálně z 20-ti adeptů. Výklad, ověření a používání základní nauky probíhá v období od jednoho do tří let, dle připravenosti a pokroků studentů. Jeden studijní rok má 12 měsíců. Skupinová setkání probíhají 1x za měsíc v pětihodinové lekci. Vyučování probíhá v termínech dle dohody se studenty. 

  • Bratislavská skupina se schází zpravidla v neděli, jedenkrát za měsíc
  • Pražská skupina se schází každý druhý čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.
  • Otvírám nové skupiny v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě – zájemci přihlaste se.

Stupně studijní skupiny

Základní výuka (1 – 3 úroveň) probíhá během jednoho roku až tří studijních let. Obsahuje nauku pro dosažení tří úrovní vzdělání , ve třech studijních krocích ze tří pohledů (3×3).
Úrovně základní pouti jsou plnohodnotné a po absolvování je možné věnovat se dalšímu studiu samostatně dle vlastního zvážení.
Pro zájemce o hlubší poznání ve skupinách, pořádám i studijní skupiny rozšířených úrovní, tzv. Lóže. Lóže učení rozšířených úrovní, jsou však výběrové! Adepti rozšířených úrovní mají volný přístup do studijních skupin základní pouti.

Celkem je tedy sedm lidských úrovní učení Cesta Poutníkova k dokonanosti (viz můj spis Koncentrace – vyjde během roku 2018). Dále jsou dvě úrovně Potomka a jeden stupeň Desátého dne. Tyto stupně jsou již úrovněmi cesty Královské.
Studium rozšířených úrovní (4 až 6) je možná až po dokonání prvních tří úrovní adeptem bez ohledu na množství absolvovaných kurzů či délku studia.
Ve stejném duchu je však možné dosažení vyšších úrovní včetně stupně dokonaného, kdykoli je adept připraven, bez ohledu na studijní skupinu. To znamená., že je možné dosáhnout vnitřní poznání vyšších úrovní v každém okamžiku, tj. i během studia základního.

Úrovně základní pouti

  1. Země hrubohmotná, odhalení faktů
  2. Země jemnohmotná, odhalení zákonů
  3. Země nehmotná, odhalení principů

Úrovně rozšířené

  1. Unitárium, odhalení dokonanosti – služba Bohu – služba Sobě
  2. Přijetí – odhalení nauky – odhalení důslednosti
  3. Odevzdání – odhalení oddanosti, tj. neutrality

Stupeň dokonaný:

  1. Nahota Bohatství

následují stupně 8. a 9., tj. úroveň Potomka jsou součástí cesty Královské

Tři zásadní kroky Vidět – Vědět – Žít jsou tři pilíře vlastní stavby. Umění pozorování, vnímání a konání patří mezi přirozené dovednosti člověka. Přesto je zcela něco jiného vidět cestu, vědět o ni nebo po cestě jít. Využití třech pilířů je jednoduché, účinné a efektivní. Adepti mají možnost pracovat na těchto třech sloupech ve skupině a navzájem si ověřovat pravdivost vlastních kroků i dosažení postupných úrovní.

Tři pohledy z Hrubo-hmotného – z Jemno-hmotného – z Nehmotného, jsou klíčem k dokonání celistvosti trojjedinosti v každé úrovni. Byť je uvedeno číslo tři, každý jeden pohled sám o sobě obsahuje i pohledy ostatní. Lze tedy říci, že tři pohledy mají tři úrovně vnímání v Jednotě – v Dualitě – v Trojici.

Účel studijních skupin

Účelem učení Cesta Poutníkova je uvědomění si vlastních hodnot, poznání čistého sebe-vědomí a práce na vlastní sebe-jistotě. Učení odkrývá poznání spravedlnosti, tj. poznání vyváženosti reality, znalostí a tvorby.

Cena jedné pětihodinové lekce je 3.500,- Kč nebo 135 EUR za osobu.

 

Přihláška do studijní skupiny:

Vyplněním formuláře se přihlašuji do studijní skupiny učení Cesta Poutníkova

Prosím sdílejte - lajkujte:

Staňte se adeptem učení Cesta Poutníkova. Projděte postupně, vědomě a společně po třech zemích až k osobnímu vědění pravdy. Osobní zkušenost je nenahraditelná, proto nezbývá než se vydat na cestu. Můžete jít se mnou…