Osobnostní audit

Osobnostní audit

Odhalte vlastní osobnost

Odhalte svoji osobnost a duševní potenciál

Osobnostní audit slouží k vyhodnocení jaký má člověk duševní potenciál a k odhalení duševních základů na kterých je postavena tzv. osobnost (osobnosti) člověka. Výsledkem auditu jsou doporučení týkající se uplatnění, možnosti rozvoje a eventuálně i cesty, tj. doporučení efektivních cvičení a zaměření úsilí vynaloženého na osobnostní rozvoj.

Osobnostní audit obsahuje

  • odkrytí vystavěných základů osobnosti
  • analýza osobnostních vlastností
  • identifikace postojů a návyků
  • identifikace předaných – převzatých osobnostních charakteristik a návyků
  • identifikace id – ega – superega v návaznosti na tělo, duši, ducha
  • odhalení znalostí důvěry, sebedůvěry, sebevědomí
  • analýza sociálních a prezentačních schopností
  • identifikace potřeb dalšího rozvoje

Proč žádat osobností audit?

Osobnostní audit představuje vnější a nezávislé odhalení – tzv. „pohled druhého“ na vlastní osobu, osobnost a předkládanou identitu klienta. Definováním „co je vidět z venku“ a poměření s tím „co je uvnitř“ lze odhalit vliv rodičů jako prvních bohů, vliv společnosti – společenských autorit, zbožštěných ideálů a představ a v neposlední řadě vliv těla, ega, informačních polí a duchovních entit. Odhalení základů označuji jako nahost, tj. pravá osobnost v individuálním těle.

Odhalení vlastní osobnosti může přispět k zahájení efektivní práce na sobě samém, zbavení se nežádoucích vlivů, vzorců a závislostí nebo také k vystavění pevné sebevědomé a sebejisté osobnosti.

Cena sezení a vyhotovení osobnostního auditu je 5 000 EUR bez DPH za osobu a audit.

Prosím sdílejte - lajkujte:

Člověk je nastaven na určitý fyzický, duševní i duchovní výkon. Fyzickou a psychickou připravenost lze testovat standardizovanými postupy. Duševní a duchovní potenciál však přístroje ani systém nezměří.