Služby

Služby

služby stránbka

Konzultace
Konzultace slouží k získání odpovědí a informací, přispívajících ke zlepšení schopností vidění, uvědomění a učení se samostatného vnímání. V přátelském rozhovoru je možné osvětlit odpovědi na otázky, které již dlouho hledáte.
Terapie
Poskytuji plnohodnotný dlouhodobý servis k pochopení vlastní identity, přirozeného postavení, utřídění myšlenek a vnímaných pocitů. Společným cílem je duševní a duchovní vyrovnanost, zdravá a pravdivá sebedůvěra i sebejistota.
Individuální studium
Osobní a intenzivní studium je velmi efektivní, zaručuje patřičnou energetickou vyváženost i časoprostorovou flexibilitu. Individuální studium je obsahově výjimečné – exklusivní pro svou dimenzionální náročnost.
Osobnostní audit
Člověk je nastaven na určitý fyzický, duševní i duchovní výkon. Fyzickou a psychickou připravenost lze testovat standardizovanými postupy. Duševní a duchovní potenciál však přístroje ani systém nezměří.
Obchodní konzultace
Rád ukáži své vlastní zkušenosti z podnikání a nasměruji vaše obchodní i osobní strategie efektivním směrem ke splnění pravdivých potřeb. Ukáži vám pravdu o vašich podnikatelských či obchodních krocích, záměrech i partnerech.
Studijní skupiny
Staňte se adeptem učení Cesta Poutníkova. Projděte postupně, vědomě a společně po třech zemích až k osobnímu vědění pravdy. Osobní zkušenost je nenahraditelná, proto nezbývá než se vydat na cestu. Můžete jít se mnou…
Přednášky
Semináře, vyprávění, besedy a diskusní večery.

Kdo ohněm projde bez Moudrosti, v popel, prach se obrátí.
Kdo napil se však od Milosti, najde v sobě poznání.“