Studijní skupiny

Studijní skupiny

Studijní skupiny

Studijní skupiny učení “Cesta poutníkova” jsou určeny lidem – adeptům, kteří se rozhodli zabývat se sebou a prostředím ve kterém se nachází.
Účastníci studijních skupin studují fakta, zákony a principy jenž jsou základním stavebním materiálem reality. Vědomě pozorují, porovnávají a odhalují představu o realitě a realitu. Učí se pracovat s tělem i s dary, které má k dispozici každý člověk. Učí se ovládat a zapojovat veškeré smysly, tvořící nástroje, odhalovat podoby a vlastnosti pravého i nepravého já, vnímání duše i ducha.
Každý student může využít zapojení ve skupině podobně zaměřených lidí k rozvoji vlastních dovedností a znalostí. Svou prací ve skupině, získá podnět ke svému rozvoji, stejně jako k celkovému rozvoji studijní skupiny přispívá on sám.
Učení ve skupině probíhá intenzivně, dílem individuálně, dílem skupinově s plnou podporou mentora.
Není třeba mít obavy z náročnosti, neb látka je vysvětlovaná až do okamžiku pochopení či uvědomění si.

Cesta poutníkova

Od počátku věků existuje starobylá nauka předávaná zasvěcenými skrze symboly, rituály a vyprávění. Říká se o ni, že je tajná, je však pouze tajů plná nikoli tajná, neb každý člověk má učení před očima a v pravdě jde jen o to, jestli je dostatečně pozorný.

Samotná cesta poutníkova je putováním celým životem (všemi inkarnacemi) k cíli – uvědomění si božství. Je přirozenou cestou vědomého nebo nevědomého vývoje člověka.  Ve studijních skupinách adepti toto přirozené životní putování postupně mapují, odhalují a ovládají. Adept – Poutník, prostřednictvím učení symbolicky, přesto vědomě (dle svých schopností) prochází rovnocennými zeměmi (hrubo-hmotnou, jemno-hmotnou, nehmotnou). Aktivně pracuje, pasivně pozoruje, učí se vážit, měřit, tvořit a používat prostředí, jazyk i kulturu, každé jedné země. Vědomě zdokonaluje své schopnosti a dovednosti. Tj. svou symbolickou chůzí získává vědomosti a znalosti, které následně využívá k dalšímu vývoji své životní cesty. Učení se (osvětlení, zmapování) vědomé cesty je nazvané Učení Cesta Poutníkova.

Ať chceme nebo nechceme, po cestě poutníkově kráčí každý člověk, a to ať už si je toho vědom nebo o tom neví. Člověk nemusí být adeptem „učení Cesta Poutníkova“, aby po této životní cestě kráčel. Po cestě poutníkově kráčí zcela přirozeně. Učení „Cesta Poutníkova“ je učením se vědomých kroků, učením se vědomí přirozené cesty. Neodhaluje nepřirozené nebo nadpřirozené, odhaluje přirozené, trvalé, vyrovnané. Nabízí intenzitu, efektivitu, znalost. Učení Cesty Poutníkovy je učením se praktikování vědomého vnímání, pozorování a odhalování cesty životní.

Přehled pro studijní skupiny:

Obsahem učení Cesty Poutníkovy mimo jiné je praxe s fyzickým tělem a smysly, ovládání mysli i dalších darů a nástrojů. Odhalení, pochopení a vnímání symbolů a symboliky, základy a praxe mystiky, odhalení a pochopení základů reality a její tvorby.

Výklad, ověření a používání základní nauky probíhá v období od jednoho do tří let dle připravenosti a pokroků studentů. Jeden studijní rok má 12 měsíců
Skupinová setkání probíhají 1x za měsíc po dohodě se studenty.
Výuka probíhá prozatím v Praze a Bratislavě – neváhejte mi napsat v případě zájmu vytvořit studijní skupinu u vás.

Studijní skupiny učení “Cesta Poutníkova” v Praze a Bratislavě jsou v tento okamžik otevřené a přijímají nové studenty. 
Utváří se studijní skupiny v Ostravě a v Brně (Tišnově). V případě zájmu je možné studijní skupinu otevřít v jakémkoli městě s minimálním počtem šesti studentů. Zájemcům o individuální studium jsou k dispozici individuální lekce.

Stupně studijní skupiny

Základní výuka (1 – 3 úroveň) probíhá během jednoho roku až tří studijních let. Obsahuje nauku pro dosažení tři úrovní vzdělání. Studenti jsou ve stejné skupině bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání a úroveň vědomí.

Pro zájemce o hlubší poznání, pořádám individuální lekce nebo i studijní skupiny stupňů rozšířených, tzv. Lóže. Lóže učení rozšířených úrovní, jsou však výběrové!

Úrovně základní pouti

  1. st. Země hrubohmotná – odhalení faktů, práce s tělem a smysly
  2. st. Země jemnohmotná – odhalení zákonů, práce s myslí, pravé nepravé já, vládce – otrok
  3. st. Země nehmotná – odhalení principů, práce s realitou

Máte-li chuť podívat se nezávazně na studijní skupinu, případně chcete-li zorganizovat nezávazné setkání ve vašem městě a absolvovat nultou lekci ve větším počtu zájemců, neváhejte mi napsat či zavolat ( +420 775 719 438).

Účel studijních skupin

Účelem učení Cesta Poutníkova je uvědomění si reality, znalost čistého sebe-vědomí a práce na vlastní sebe-jistotě. Učení odkrývá poznání spravedlnosti, tj. poznání vyváženosti reality, znalostí a tvorby.

Cena jedné pětihodinové lekce je 3.500,- Kč nebo 135 EUR za osobu.

Přihláška do studijní skupiny:

Vyplněním formuláře se přihlašuji do studijní skupiny učení Cesta Poutníkova

Prosím sdílejte - lajkujte:

Staňte se adeptem učení Cesta Poutníkova. Projděte postupně, vědomě a společně po třech zemích až k osobnímu vědění pravdy. Osobní zkušenost je nenahraditelná, proto nezbývá než se vydat na cestu. Můžete jít se mnou…