Konzultace

Konzultace

Konzultace je individuální setkání

Nabízím osobní setkání v Praze, Hradčanech u Tišnova a v Bratislavě, určené k rozvoji sebevědomí a sebejistoty. Při konzultaci poskytuji individuální přístup na základě témat a potřeb klienta. Podle potřeb klienta je zvolen konkrétní postup, délka i počet opakování.

Rozdíl mezi konzultací a terapií

Vnímám rozdíl mezi konzultací a terapií. Zatímco konzultaci vnímám jako rozhovor mezi mnou a klientem na různá témata, terapie je již přesně zacílená na konkrétní problematiku či řešení a tím změny, kterých chce klient dosáhnout. Terapie je převážně dlouhodobá práce na sobě samém vyžadující pravidelná setkání, konzultace může být jen jedna nebo také deset – podle potřeb a zájmu klienta.
Konzultace je rozhovor. Témata i okruhy otázek nemají žádných limitů či omezení a samozřejmě podléhají diskrétnosti.
Na rozdíl od terapie, kde sezení řídím já, při konzultacích témata a okruh otázek řídí klient. Je tedy dobré a efektivní, připravit si otázky a okruhy témat ještě před konzultačním setkání. Ideálně písemně. Tak se nám žádné téma či otázka nezatoulá do zapomnění.

Obsahem konzultací mimo jiné může být:

 • sebevědomí a sebejistota
 • nedůvěra – nejistota k sobě či druhým
 • odhalení odmítání – pocit méněcennosti – pocit nadřazenosti
 • zvážení závažného životního či profesního rozhodnutí
 • odhalení důvodu stresu a zvýšených nároků života
 • krize a krizové stavy
 • ztráta energie – chuti do života, vyhoření…
 • náročné změny a životní události
 • vztahová témata
 • partnerské – manželské krize
 • závislosti
 • obchodní problematika
 • symboly, příběhy
 • hermetismus, mystika, spiritismus, okultismus a další…

Nabízím:

 • individuální přístup
 • naslouchání, doprovod po cestě a podporu
 • ujasnění osobní pozice s navržením dalších kroků
 • nástroje zvládání emočních podnětů i následných reakcí
 • uvědomění vlastních potřeb a způsobů jejich naplňování
 • rozvoj komunikačních i společenských schopností
 • uvědomění si sebe a svého vlivu na způsob života
 • sebepoznání – odhalení sebe-důvěry, sebe-jistoty

Konzultace probíhají v Praze – Na Příkopě 17, v Hradčanech u Tišnova nebo v Bratislavě.

Cena konzultace za jednu osobu a hodinu bez DPH.
Praha – Bratislava – Ostrava: 2000,- Kč (75,- EUR)
Hradčany u Tišnova: 1000,- (40,- EUR)

Prosím sdílejte - lajkujte:

Konzultace slouží k získání odpovědí a informací, přispívajících ke zlepšení schopností vidění, uvědomění a učení samostatného vnímání. V přátelském rozhovoru je možné osvětlit odpovědi na otázky, které již dlouho hledáte.