Individuální studium

Individuální studium

Individuální studium učení Cesta Poutníkova

Individuální studium učení “Cesta poutníkova” je určeno lidem – adeptům, kteří se rozhodli vydat se na duchovní stezku osobitým způsobem. Je určen adeptům, kteří se rozhodli zabývat sebou – svým osobním rozvojem – intenzivně a individuálně. Individuální studium je učení (vzdělávání se) osobitým způsobem šitým na míru adeptovi. Osnovou je učení Cesta Poutníkova, rozměr však je závislý na možnostech, časové flexibilitě, duševní i duchovní připravenosti adepta.
Učení probíhá intenzivně dle speciálně vytvořeného harmonogramu s plnou podporou mentora. Na rozdíl od studijních skupin, řídí se individuální lekce dle časových možností adepta. Lekce mohou probíhat jednou nebo dvakrát za měsíc v dohodnutém čase a místě na území ČR nebo SR.

Cesta poutníkova

Od počátku věků existuje starobylá nauka předávaná zasvěcenými skrze symboly, rituály a vyprávění. Říká se o ni, že je tajná, je však tajů-plná nikoli tajná, neb každý ji má před očima a v pravdě jde jen o to, jestli adept umí vidět, slyšet a číst.
Učení bývá zdánlivě skryto v prostoru a právě vnímání tohoto prostoru je prvním krokem poutníkovým, aby mohl zahájit učení. Prvním krokem vzniká Cesta poutníkova.
Cesta poutníkova je cestou vědomého putování, tj. vědomého vzdělávání se. Ve studijních skupinách se adepti učí vidět, slyšet a číst, co je zdánlivě skryto, měřit i vážit viditelné a kráčet samostatnými kroky po cestě poutníkově. (viz článek Cesta poutníkova)

Stupně učení Cesta Poutníkova

Základní výuka (1 – 3 úroveň) probíhá během jednoho roku až tří studijních let – dle intenzity výuky a připravenosti adepta. Obsahuje nauku pro dosažení tří úrovní vzdělání , ve třech studijních krocích ze tří pohledů (3×3).
Úrovně základní pouti jsou plnohodnotné a po absolvování je možné věnovat se dalšímu studiu samostatně dle vlastního zvážení.
Pro zájemce o hlubší poznání ve skupinách, pořádám i studijní skupiny rozšířených úrovní, tzv. Lóže. Lóže učení rozšířených úrovní, jsou však výběrové! Adepti rozšířených úrovní mají volný přístup do studijních skupin základní pouti.

Celkem je tedy sedm lidských úrovní cesty Poutníkovi k dokonanosti (viz můj spis Koncentrace – vyjde během roku 2017). Dále jsou dvě úrovně Potomka a jeden stupeň Desátého dne. Tyto stupně jsou již úrovněmi cesty Královské.
Studium rozšířených úrovní (4 až 6) je možná až po dokonání prvních tří úrovní adeptem bez ohledu na množství absolvovaných kurzů či délku studia.
Ve stejném duchu je však možné dosažení vyšších úrovní včetně stupně dokonaného, kdykoli je adept připraven, bez ohledu na studijní skupinu. To znamená., že je možné dosáhnout vnitřní poznání vyšších úrovní v každém okamžiku, tj. i během studia základního.

Úrovně základní pouti

  1. Země hrubohmotná, odhalení faktů
  2. Země jemnohmotná, odhalení zákonů
  3. Země nehmotná, odhalení principů

Úrovně rozšířené

  1. Unitárium, odhalení dokonanosti – služba Bohu – služba Sobě
  2. Přijetí – odhalení nauky – odhalení důslednosti
  3. Odevzdání – odhalení oddanosti, tj. neutrality

Stupeň dokonaný:

  1. Nahota Bohatství

následují stupně 8. a 9., tj. úroveň Potomka jsou součástí cesty Královské

Tři zásadní kroky Vidět – Vědět – Žít jsou tři pilíře vlastní stavby. Umění pozorování, vnímání a konání patří mezi přirozené dovednosti člověka. Přesto je zcela něco jiného vidět cestu, vědět o ni nebo po cestě jít. Využití třech pilířů je jednoduché, účinné a efektivní. Adepti mají možnost pracovat na těchto třech sloupech ve skupině a navzájem si ověřovat pravdivost vlastních kroků i dosažení postupných úrovní.

Tři pohledy z Hrubo-hmotného, z Jemno-hmotného, z Nehmotného, jsou klíčem k dokonání celistvosti trojjedinosti v každé úrovni. Byť je uvedeno číslo tři, každý jeden pohled sám o sobě obsahuje i pohledy ostatní. Lze tedy říci, že tři pohledy mají tři úrovně vnímání v Jednotě – v Dualitě – v Trojici.

Účel individuálního studia

Účelem individuálního studia učení Cesta Poutníkova je uvědomění si vlastních hodnot, poznání čistého sebe-vědomí a práce na vlastní sebe-jistotě. Učení odkrývá poznání spravedlnosti, tj. poznání vyváženosti reality, znalostí a tvorby.

Cena jedné pětihodinové individuální lekce je 27.000,- Kč nebo 1.000 EUR za osobu.

Prosím sdílejte - lajkujte:

Osobní a intenzivní studium je velmi efektivní, zaručuje patřičnou energetickou vyváženost i časoprostorovou flexibilitu. Individuální studium je obsahově výjimečné – exklusivní pro svou dimenzionální náročnost.