Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PAVEL ZIEGLER s.r.o.

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami a nákupním řádem, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem e-shopu a jak komunikovat s obchodním oddělením. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetové prodejně provozované na doméně www.pavelziegler.cz

1.1. Jak nakupovat

Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií. Po kliknutí na zvolenou kategorii se zobrazí užší výběr zboží dle vašeho zájmu. Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních – náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek nebo na název položky.
Nakupovat vstupenky lze přímo na kartě akce, přidáním požadovaného počtu vstupenek a zadáním údajů účastníka.

Obchodem postupujete v pěti jednoduchých krocích:

 • Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho e-shopu. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku.
 • Pro zakoupení některého ze zboží není třeba se registrovat. Stačí vyplnit předepsané údaje, nezapomeňte prosím na e-mailovou adresu, na kterou vám zpětně zašleme potvrzení objednávky.
 • Zvolte si také způsob doručení (doručení knih je možné pouze na dobírku, vstupenky je možné vyzvednout osobně přímo na akci, nebo elektronicky)
 • Lze zvolit způsob platby. Nabízíme možnosti: na dobírku, převodem z účtu, platební kartou.
 • V dalším kroku zkontrolujte prosím svoji objednávku, a je-li vše v pořádku, klikněte na Objednat, čímž objednávku odešlete do našeho systému. Po přijetí vaší objednávky vám přijde potvrzující e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Proto vyplnění e-mailové adresy věnujte dostatečnou pozornost. Pokud přesto potvrzení objednávky neobdržíte, kontaktujte nás telefonicky v pracovních dnech na čísle +420 775 719 438
 • Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@pavelziegler.cz, v předmětu e-mailu musí být uvedeno slovo STORNO. Vstupenky lze stornovat maximálně do sedmi dnů před akcí.

1.2. Platební podmínky

Našim zákazníkům nabízíme nejrozšířenější způsoby úhrady zboží:

 • Zboží zasláno na dobírku je uhrazeno při převzetí na poště. Vstupenky jsou zaplaceny na místě akce. Tato služba je zpoplatněna 50,- Kč
 • Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem – po připsání platby na účet pro CZK: 2801397860/2010, pro EUR: 2401397861/2010 bude zboží odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách. Číslo účtu a variabilní symbol vám také zašleme při potvrzení objednávky.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní, konečné a bez DPH.
Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

1.3. Dodací podmínky

Zboží standardně odesíláme ihned, nejdéle však do 7 dnů po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě, pokud možno ke spokojenosti zákazníka.

1.3.1. Poštovné

K ceně zasílaného zboží dopravcem je připočteno poštovné s paušální sazbou 90,- Kč. K ceně vstupenek se poštovné nepřipočítává.

1.4. Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dnů informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420 775 719 438 nebo e-mailem. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

 • Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu internetového obchodu Pavel Ziegler s.r.o., Tišnovská 15, 66603 Hradčany, nebo na e-mail: info@pavelziegler.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE), to vše bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení reklamovaného zboží
 • důvod reklamace
 • datum nákupu

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu její činnost byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady.

1.5. Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží, a to bezodkladně, nejpozději však do zákonných 30 dnů ode dne přijetí vráceného zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte telefonem +420 775 719 438.

1.6. Ochrana osobních dat

Pavel Ziegler s.r.o.  jako provozovatel internetového obchodu tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat, jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce třetích osob. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.