Mysterium zrození

Mysterium zrození
Pavel Ziegler píše v knize Mysterium zrození: „Kolik bájí, mýtů, představ a legend zná lidstvo o svém zrození. A jak velká touha je pochopit vlastní vznik. Snad každý dnes zná alespoň část vyprávění ze starého zákona v knize Genesis, podle kterého je člověk stvořen Bohem ze země. Často si tak doslovně představujeme, že ruce boží modelují z hlíny a vody postavu, do které je vdechnut život a tento příběh je běžně rozšiřován ústy lecjakého vypravěče. Málokdo si uvědomí, že když už je tedy v představách člověk stvořen z hlíny země, tak by mohl být na zemi ráj, jinak by vyprávění scházela logika. Proč by Bůh tvořil člověka na zemi a pak ho přenesl někam jinam do ráje? A když je ráj na zemi, tak kde je? Jak bude vypadat svět, když se dozví o stvoření člověka skrze vesmírný prach a ne ze země? A jde vůbec o člověka? Většinou se spokojíme s obyčejným výkladem o zhmotnění postavy, místo abychom pravdu hledali, konzumujeme lež. Proč?“
#Osobitý styl

Osobitý styl

Kniha Mysterium zrození autora Pavla Zieglera je psána osobitým autorovým stylem. Je jen málo knih, které oslovují čtenáře ve fyzické, duševní i duchovní rovině mimo rozumovou část vnímání a právě Mysterium zrození k těmto knihám jednoznačně patří. Odloží-li čtenář na chvíli své rozumové chápání, objeví rozměr vnímání přesahují fyzickou formu. Připravený čtenář má možnost skrze vnímání podpůrného autorova textu objevit tok informací v kterém se lidstvo odnepaměti pohybuje.
#Odhalení vjemů a vědomí

Odhalení

Jste-li duchovně zaměřeným člověkem, jistě jste během života zažil mnohá odhalení. Není důležitá jejich velikost, důležitý je prožitek. Pokud člověk prožil jakkoliv velké odhalení a je si prožitku vědom, už mu nemusí nikdo vysvětlovat, co je to spojení s Duchem Božím nebo jak je dnes všeobecně moderně používáno s bytím či vědomím. Vraťme se tedy společně na samý začátek zrodu a vnímejme příběh Adama a Evy v kontextu osobních zkušeností, odhalení nových vjemů a probuzeného vědomí.
#Symbolika

Symbolika

V Mysteriu zrození je osvětlována starobylá a přetrvávající symbolika i fakta o způsobech komunikace zasvěcených. Autor se nesnaží popisovat vědecké pojednání či stanovené zákonitosti lidského světa ani nečiní žádné filozofické prohlášení. Snaží se ukazovat na celý svět, a to i na část, která není na první pohled patrna a nelze ji zachytit pěti běžnými lidskými smysly. Čtenář, který se oprostí od dogmat, má možnost při čtení této knihy prožít Mysterium zrození, nahlédnou do sebe a uvědomit si vodítka k pravdě.
#Mysterium

Mysterium

Že je Mysterium tajemný kultovní obřad pro zasvěcené? Objevení, tedy odkrytí – uvědomění si – osvětlení Mysteria je zázrak. Zázrak proto, že mysterium málokdy leží před zrakem, většinou je ukryto za zrakem, tedy za vnějším smyslem. Obsah knihy Mysterium zrození působí na čtenáře tak, aby v sobě objevil schopnost zázraku. Objevil umění dívat se skrze sebe, dívat se nově na všechna dřívější mystéria. Ano, mysterium je kultovní obřad zasvěcených. A kniha Mysterium zrození vám může ukázat, že zasvěceným jste i vy.
Ohlasy čtenářů:


Povinné údaje