Mysterium života - Klíč k vědomí

Mysterium života – Klíč k vědomí
Lidé si odnepaměti vyprávějí příběhy, které se přenášejí do různých krajů a jejich jazyků stejně jako plují staletími a tisíciletími. Z jednoduchých vyprávění o reálných lidských dějích či o situacích v různých okamžicích i místech světa, staly se legendy, báje i pověsti, v kterých se uchytilo zrníčko moudrosti. Toto zrníčko moudrosti je ukryté v každém vyprávění a je na jednotlivých posluchačích, zda mají připravenou půdu, aby mohlo semínko moudrosti nejdříve vyklíčit a následně vyrůst v dokonalou, čistou, neposkvrněnou Moudrost. Byť jsou příběhy a vyprávění přenášeny lidskými ústy, často hovoří jazykem Ducha, neb jen tak se ve světle božím rozezní tóny slyšitelné uchem duševním. Pozornému tak neunikne vánek zpívající písně v lese,  a jak je psáno v Mysteriu zrození, nic nerodí se bez Ducha, tak i písně, balady, pohádky, příběhy, legendy i náboženské texty zrozeny jsou s Duchem.

Knihu ještě dopisuji…

#Osobitý styl

Osobitý styl

I kniha Mysterium života – Klíč k vědomí je psána osobitým autorovým stylem. Zatím, co Mysterium zrození je psána dvourozměrně a třetí rozměr doplňuje čtenář, Klíč k vědomí je již záměrně psán s třemi rozměry. Jde o zcela novou dimenzi vnímání obsahu knihy. Záměrně je oslovován rozum čtenáře, v kontextu ducha jsou předkládány podněty i důkazy, které si může čtenář jednoduše již sám svou praxí ověřit. Vzniklá interakce v jemno-hmotné úrovni, mezi rozumem a svébytnou duší čtenáře, může vést k otevření, vidění a osvobození.

#Odhalení vjemů a vědomí

Odhalení

Odhalení – vysvětlení – osvícení těla, duše a ducha je základním předpokladem pochopení trojjedinosti. Trojjedinost a z ní vycházející Čtvernost, které je v knize podrobně popisovaná, tvoří základ stvořeného. V knize Mysterium života – Klíč k vědomí je odhalen zámek, ke kterému však musí čtenář dojít sám. Pozornému čtenáři jistě neunikne klíč, jehož různé podoby jsou v knize opakovaně popisovány. Jestli je zámek odemčen nebo ne, je již na vůli každého jednoho čtenáře. Autor odemčení zámku nabízí, volba je však na čtenáři.

#Symbolika

Symbolika

Vysvětlování symboliky ukryté v příbězích, obrazech, zvucích i situacích je hlavním pilířem jednoho z rozměrů knihy Mysterium života – Klíč k vědomí. Je autorovým záměrem odhalit a naučit čtenáře dříve zahalené postupy a způsoby, jak symboliku číst a vnímat.  Čtenář má možnost vybrat si během čtení cestu, která mu bude více vyhovovat. Kniha odhaluje starobylou cestu esoterní – cestu zdánlivě skrytou – cestu neviditelného, přičemž ukazuje i na cestu lidsky prokazatelnou. Obě cesty společně vytvářejí celek, který pečlivému čtenáři jistě přinese nejedno odhalení.

#Mysterium

Mysterium

Názory čtenářů: