Letní slunovrat

Letní slunovrat

Letní slunovrat – symbolika Josefa, symbolika Jana

Slunovrat

Východ slunce na obzoru doputoval na sever a obrací se k cestě na jih (místo východu či západu slunce na obzoru se každým dnem pomalu posouvá – od zimy do léta se východ slunce posouvá k severu, od léta do zimy k jihu). Stejně tak symbolicky doputoval Josef do svého cíle, do nejvyšší možné pozice (slunce je v letním slunovratu nejvýš) a obrátí se k další cestě s novým jménem Jan. Tento příběh vysvětlím níže v symbolice Josefa a symbolice Jana. Letní slunovrat ukazuje nejdelší den a nejkratší noc. Vše stvořené (materiální) je ještě ve světle jasně “vidět” lidským okem. Vše je dnes ještě ozářeno. Od zítřka začne světla ubývat, až nakonec dosáhne i tma svého maxima ve slunovratu zimním.

Svatojánská noc

Je mnoho důvodů proč slavit letní slunovrat, já však odkrývám převážně evropskou a křesťanskou tradici, proto upozorním na svátek Svatojánský – svátek Sv, Jana Křtitele.  Dle Lukášova evangelia (1:36) se Jan narodil v judských “horách” o 6 měsíců dříve než Ježíš. Stejný je i počet měsíců mezi letním a zimním slunovratem. Svátek Jan Křtitele je sice datován na 24.6. (6 měsíců od 24.12.) přesto je důležité vnímat jej symbolicky a přiřadit ho k oslavám letního slunovratu. I jiné oslavy a tradice letního slunovratu jsou mystické – například pálení ohňů na kopcích (prodlužování světla ve tmě), zapalování luceren, pochodní, košťat či kutálení zapálených balíků, sudů a kol z hory do údolí (přinesení světla z hory do tmy), pálení čarodějnic (očištění světlem odvrácené strany duše), vinutí věnečku – určování panny a jejího ženicha (odhalení panenské duše a ducha) apod.

Jsem poutníkem.

Kráčím po cestě za poznáním – objasněním, každého temnějšího místa v sobě, aby se vše vyjasnilo, vyčistilo, vyrovnalo. Procházím dny, kdy je světlo jasné, procházím i dny, kdy je jasno přikryto tmou. Poutníkova cesta není snadná, o to více je důležitá vytrvalost. Využívám tedy znamení letního slunovratu k motivaci pro vlastní vytrvalost a vůli činit další kroky
V den letního slunovratu si symbolicky připomínám vnitřní touhu po světle a připravuji se na vliv noci. Připomínám si touhu po pochopení a poznání dokonalosti, vyrovnanosti, harmonie, spravedlnosti. Touhu po uvědomění si lásky, klidu, pokoje a sounáležitosti. Připomínám si možnost vidět světlo ve tmě.

Ze světla do tmy

Kolébka ve tvaru V se v den letního slunovratu převrátí (od severu k jihu) a tma se vydá na pouť světlem ke slunovratu zimnímu. Cesta tedy vede z vrcholu do údolí (ze severu na jih). To, aby Moudrost nalezena byla a Symbolika Josefa i Symbolika Jana vypověděla svůj příběh. Dnes je totiž den, kdy zástupný otec Josef doputoval na konec své cesty. Doputoval přes poušť na horu k Janovi, aby “Josef” viditelně probuzen byl ve svém nitru (zrozen ve světle) do nového těla se jménem “Jan” , tj. probuzen v jemně-zhmotněném duchu – v duši.

Dále čtěte:  Nebezpečí manipulace – hrajeme divadlo

Pouť nocí

Je-li člověku dáno, možná probdí nastávající noc v jeskyni a umyje si nohy. Tj. v dny, kdy se prodlužuje noc a krátí den (od léta do zimy), je stále pozorný a smývá prach svých kroků v minulosti. Zbavuje se kotev, zlozvyků i dogmat nabytých při pouti materiálním světem. Podaří-li se člověku být pozorný, může zaměřit své kroky na pouť údolím tmy (prostorem mysli), a svou pozornost věnovat učení se od Moudrosti. Ve světle (ve dne) pak nejspíš bude ověřovat nalezené vědění, křtěním jiných vodou z pramenitých řek. Tj. člověk poutí po zemi jemno-hmotné (zemi mysli – Moudrosti) získá mnoho informací a je třeba si ověřit jejich pravost – získat pravé vědění. To lze učinit konfrontací s lidmi.

Jedna pouť končí a nastává druhá.

Dnem letního slunovratu končí cesta od Josefa k Janovi, cesta ze země hrubo-hmotné, tj. materiální, do země jemno-hmotné, tj. duševní a rozumové. Nastává období, kterému říkám „Cesta od Jana k Ježíši“. Je-li cesta od Josefa k Janovi cestou z hrubo-hmotného do jemno-hmotného, je cesta od Jana k Ježíši cestou z pláně jemno-hmotné do nehmotné. Kdo uši má, již je na cestě, kdo oči zaslepené, nikoli. Toť vůle každého jednoho.
Každý rok otvírá se cesta, každý rok se uzavírá. Dnes je letní slunovrat. Den, kdy světlo vládne nad tmou. Kdo slyší, slyší. Kdo vidí, vidí.

Symbolika Josefa

Josef - symbolika
Josef symbolizuje jednoho ze zevních rodičů i vnitřní představu o svých rodičích, stejně jako symbolizuje člověka materiálního.

Pochopení a vnímání symboliky Josefovy role je jednou z nejdůležitějších v celém příběhu. Vždyť jen málo z lidí má hmotnou stránku života vyrovnanou. A právě Josef symbolizuje fyzickou stránku, tj. hrubo-hmotnou součást vývoje člověka. Symbolizuje biologického otce, kterého má každý z nás. Symbolizuje ochránce a stavitele rodiny, základů a zvyků. Symbolizuje představu o našich otcích. Symbolizuje i nás v dospělosti, tj. symbolizuje člověka prostého, člověka zabývajícího se zevní formou, ovlivněného prostředím a společenskými pravidly, zvyky a dogmaty.

Božský otec

Josefův příběh ovšem také symbolizuje  i to, že náš biologický otec není otcem jediným. Vždyť vše se rodí z Ducha. Vnímám-li příběh o Josefovi zevně, jistě mi postačí vysvětlení, že je opatrovníkem Ježíše, jehož pravým otcem je Bůh. Jak často říkám, symboly mají několik vrstev, tak je to i se symbolikou Josefova příběhu. Josef nejen, že symbolizuje biologického otce, symbolizuje i otce zevního, kterého na duchovní stezce vystřídá otec vnitřní, aby člověk zrozen byl v synu božím.

Dále čtěte:  Najdu již brzy toho pravého muže na celý život? (Martina)

Vyprávění o osobní duchovní stezce

Příběh o Josefu vypovídá o člověku běžném, který započal s duchovní stezkou.  V příběhu se dočteme, že je Josef velmi praktický a aktivně hledá možnosti, jak projít sítem mocných a zabezpečit přežití, tj. pokračování svého rodu. Zabezpečení rodu  není ze symbolického hlediska nic jiného, než vyprávění o osobní duchovní stezce skrze světskou moc, tj. skrze zevně projevené rozumové pole, plné existenčního strachu, omezování, obav a dogmat. Projde-li adept tímto zevním polem, nebo se tomuto poli vyhne, jako Josef odchodem zpět do Egypta, má možnost nadále na sobě pracovat. Nevyhne-li se – neprojde-li tímto „rozumovým“ polem, ztratí-li své tělo (správné místo) nebo hlavu (mysl) – jeho cesta na nějaký čas končí.
Josef tedy symbolizuje jednoho ze zevních rodičů, symbolizuje i vnitřní představu o svých rodičích, stejně jako symbolizuje člověka samotného v okamžiku, kdy se vydal na duchovní stezku.

Symbolika Jana

Jestliže je pochopení Josefova příběhu nejdůležitější, pochopení symboliky příběhu Jana je nezbytné pro další kroky. Jan je symbolicky totožný člověk jako Josef. Je Josefem v rozvinuté fázi duchovního vývoje. Řekněme, že Josef došel určitého poznání a změnil si jméno na Jan. Zatímco Josef poznával vnější svět, jeho zákonitosti a spojitosti, Jan již aktivně rozvíjí své poznání a konfrontuje své vnitřní nahlížení a vědění s prostředím i s ostatními poutníky a lidmi. Oslněn vnitřním poznáním a v záři Moudrosti, aktivně brojí proti rozumovému a konzumnímu způsobu života, ukazuje na nutnost začít duchovní stezku a pracovat na sobě samém. Je prvním světlem na cestě poutníkově – je hlasem volajícím na poušti. Slyší-li poutník nutnost zabývat se sebou a cítí-li vůli vydat se na cestu – v pravdě slyší volání Jana na poušti.

Pouť zemí jemno-hmotnou

Jan symbolizuje člověka pohybujícího se v jemno-hmotné rovině, utkává se se smyslnou, lstivou, okouzlující i moudrou stránkou mysli, a také s bojovnou, nelítostnou a vypočítavou stránkou rozumu. Zatímco Josef se z příběhu vytratil přeměnou na Jana, Jan podlehne aktivitě, a zápasu rozumu, ještě předtím však jeho osvícená část nastoupí cestu jako Ježíš. Jan ovlivněn mužským aspektem – aktivitou a bojem zákonitě musí zemřít, aby zrozen byl v lůně panenské matky. Je to druhý pád – druhá smrt, aby byla ukončena cesta syna člověka a nastoupena byla cesta nová. Tak je patrná božská matka a božský otec.

Přeji všem pokoj, hojnost, dostatek.

Žijte vědomě

Chcete-li se dozvědět více přihlaste se do studijní skupiny nebo uspořádejte přednášku u vás

Prosím sdílejte - lajkujte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *