Cesta poutníkova

Cesta poutníkova

Co je to cesta poutníkova? Někdy rád poutníkovu cestu zjednodušeně popisuji jako cestu od lidství k člověku, když tvrdím, že se rodíme do lidství a životem v lidském těle vyvíjíme se do člověka stvořeného k obrazu božímu se znalostí dobrého a zlého. Vědomé učení se dobrého a zlého v realitě života, ze shromáždění do individuality, je pomyslnou cestou poutníkovou ze zástupu lidí ke královskému trůnu.
Ano, obyčejný člověk může se stát králem vládnoucím nad vším stvořeným, jak je předurčeno. Není však králem ihned po zrodu do hmotného těla. Královského trůnu musí ve hmotném těle a hmotném světě nejprve dosáhnout. Teprve potom je hoden učit se vládnout.
Mohl bych tedy poutníkovu cestu popsat jako určitý kariérní postup, od nevolníka po krále a popis by nebyl příliš vzdálen od pravdy. Cesta poutníkova opravdu vede vzhůru k trůnu. Vede do království nebeského, kde je trůn spravedlivých umístěn.

Knihu právě píši…

#přítomný okamžik

Přítomnost

#Šalamounova pečeť

Klíč

v přípravě

#rodina

Rodina

v přípravě

#královské umění

Království

v přípravě

Ohlasy čtenářů: