Blog

Žijeme v nejlepších časech

Žijeme v nejlepších časech

Opravdu, myslím to vážně. Žijeme v nejlepších období. I přes strach, který nám vnucují “tajemné síly” prostřednictvím médií, žijeme v dostatku, přebytku a ve velkých sociálních jistotách. Dívám-li se však na společnost s nadhledem, oproštěn od osobních problémů. Musím jednoznačně deklarovat, že toto období je obdobím zlatým.

Read More
Diskusní seminář SEDMÝ DEN v Tišnově

Diskusní seminář SEDMÝ DEN v Tišnově

Říká se, že Bůh stvořil nebe i zemi za šest dní. Viděl, že je to dobré, a tak sedmého dne odpočíval. Rád ukazuji, že ne vše odehrává se v minulosti, a ne vše nás čeká v budoucnosti. Říkám: „Bůh sedmého dne stále dělá odpočinek“. Žijeme v uhoněném světě. Co dnes trvá sotva pár minut, dříve trvalo celý týden.…

Read More
Co když je jednoduché mít život pod kontrolou

Co když je jednoduché mít život pod kontrolou

Naučte se Koncentraci Chcete mít život pod kontrolou? Naučte se koncentraci. Stačí chvilka každý den, řekněme tak 5 až 10 minut, aby se člověk efektivně zdokonaloval. S koncentrací totiž dosáhnete daleko lepších výsledků ve všem, co děláte. A hlavně vylepšíte standard života. To už stojí za to, to zkusit, co říkáte? Co je to Koncentrace? Koncentrace…

Read More
Neformální setkání - Brno 20.9.2017

Neformální setkání - Brno 20.9.2017

Pojďte se setkat v Brně na Kraví hoře, kde budu rozjímat a cvičit koncentrované uznávání. Prostor je veřejný, stejně jako je veřejné vše, co budu v určitý okamžik na určeném místě provádět. Přijďte si podle své chuti při-sednout, při-stoupnout, lehnout a užívat si své bytí, cvičit uznávání, sebevědomí či jakkoli rozjímat, být, žít…

Read More
Rozhovor s Alžbětou - Cestou necestou, cestou k sobě

Rozhovor s Alžbětou - Cestou necestou, cestou k sobě

Jednoho krásného slunečního dne, přijíždím do pražského domečku, kde mají zázemí človíčkové z projektu Cesty k sobě, abych učinil rozhovor s Alžbětou Šorfovou. Zkušenost nadmíru zajímavá. Chvilku bloudím než mě nasměruje místní policista. Po zaparkování se objeví zajímavá architektura domečku s věží. Uvnitř se setkávám s milými lidmi, kteří mi hned nabízí pohoštění vodou i jídlem. Se skleničkou vody a v přátelském…

Read More
Droga jménem Uznání!

Droga jménem Uznání!

Dlouho jsem zařazoval alkohol, cigarety, marihuanu, kokain, heroin a další psychotropní látky k nejvíce rozšířeným a nebezpečným drogám v lidské společnosti. Ve své duchovní, terapeutické i v konzultační praxi jsem však poznal, že jednou z nejzákeřnějších a nejvíce nebezpečných drog je UZNÁNÍ. Uznání je konzumováno, prodáváno, slibováno závislým i distribuováno stejně jako ostatní drogy. Její nebezpečnost tkví…

Read More